Bekijk het rekenvoorbeeld

De coöperatie is eigenaar van alle panelen op het gezamenlijke dak. U neemt daarin deel voor een bepaald aantal panelen. Zon op Nijkerk maakt gebruik van de postcoderoos-regeling. Onderstaande bedragen zijn bij benadering. Ze zullen in de definitieve deelname mogelijk licht afwijken.

Wat kost het?

Een zonnepaneel kost netto (let op: exclusief BTW) circa € 330 – € 335. Dat is eenmalig, daar worden de aanschaf en installatiekosten van de zonnepanelen, de omvormers, de leidingen en alle andere noodzakelijke zaken als notaris etc. van betaald. U betaalt eerst inclusief BTW, daarna ontvangt u de BTW van Zon op Nijkerk terug.

Daarnaast betaalt u in 2019 € 18,79 per jaar lidmaatschapsgeld (dit is ongeacht het aantal panelen dat u heeft). Leden die lid zijn bij Zon op Nijkerk aangesloten VVE betalen € 37,58 per jaar.

Wat levert het op?

Een zonnedeel levert per jaar circa 250 kWh uur op (meestal meer). Voor de deelnemers, betekent dat een korting op de energiebelasting (incl. BTW) van € 0,122 per kWh. U ziet dat terug op uw energie jaarafrekening. De coöperatie verkoopt de geproduceerde stroom van het dak aan Greenchoice.

In totaal zijn de netto opbrengsten per paneel circa  € 47,50 per jaar.

Al onze berekeningen zijn gebaseerd op een periode van 15 jaar. De zonnestroom-installatie functioneert daarna overigens nog prima. In de algemene ledenvergadering van de coöperatie, natuurlijk in overleg met de dakeigenaar, beslissen we wat we na 15 jaar met de installatie doen. Alle opbrengsten na jaar 15 verdelen we pro rato onder de deelnemers.

 Rekenvoorbeeld 

In dit rekenvoorbeeld gaan we er vanuit dat we een installatie realiseren van 200 panelen en dat we met 20 leden meedoen. Gemiddeld dus met 10 panelen per deelnemer. Uiteraard kan het aantal panelen van deelnemer tot deelnemer verschillen. U beslist uiteindelijk zelf met hoeveel panelen u deel wilt nemen!

De kosten

De kosten van het project bestaan grofweg uit twee delen:

  1. de kosten van de installatie zelf
  2. de kosten om via de coöperatie het project te realiseren

In het eerste geval kunt u denken aan de kosten van de zonnepanelen zelf en de kosten van de installatie. In het tweede geval gaat het om de kosten voor het onderzoek aan het dak, de kosten van de notaris, de kosten van het kadaster, de kosten van de kamer van koophandel enz. Deze kosten bedragen minder dan 10% van de totale kosten van het project. Alles is vrijwilligerswerk.

De totale kosten van dit project, inclusief BTW, bedragen ruim € 80 duizend. Daarvoor bouwen we een installatie van 200 panelen en alles wat daarbij hoort. Van dit bedrag is bijna €14 duizend BTW. De BTW vorderen we later terug en verrekenen we met de deelnemers. U ontvangt de BTW na de eerste BTW-aangifte, ongeveer drie maanden later, van ons terug. De netto-investering bedraagt dus zo’n € 66.500 euro. Gemiddeld € 3.300,- per deelnemer en ongeveer € 330,- per paneel.

De opbrengsten

Er zijn voor u als deelnemer twee soorten opbrengsten:

  1. Opbrengsten van de coöperatie. Die opbrengsten realiseren wij door de stroom die we opwekken met de zonnestroom-installatie te verkopen aan een energiebedrijf.
  2. Korting op uw energiebelasting (en de BTW daarover).

Wij verkopen de geproduceerde stroom aan een energiebedrijf. Op dit moment is dat Greenchoice. Zij betalen ons daarvoor een relatief hoge vergoeding. Eénmaal per jaar ontvangt de coöperatie de opbrengsten uit verkoop. Daaruit betalen we eerst de kosten van de coöperatie. De rest wordt verdeeld, naar rato van het aantal panelen, onder de deelnemers. U krijgt dit van de coöperatie netto overgemaakt op uw bankrekening. Dit bepaalt ongeveer 30% van uw totale opbrengsten. Per gemiddelde deelnemer is dit ongeveer €135,- per jaar.

Het tweede deel van uw opbrengsten, ruim 70% dus, is de korting die u ontvangt op uw energiebelasting. Op uw huidige energienota wordt een flinke energiebelasting geheven over uw elektriciteitsverbruik. Over die belasting wordt ook nog eens BTW geheven! Voor elke kWh die u opwekt via de zonnestroom-installatie van Zon op Nijkerk hoeft u helemaal geen energiebelasting meer te betalen. Per gemiddelde deelnemer is dit ongeveer €300,- per jaar.

Per jaar ontvangt als deelnemer dus circa €435,- voor uw 10 panelen. Daarnaast ontvangt de coöperatie nog een bonus van Greenchoice. De totale opbrengst per jaar is circa €47,50,- per paneel per jaar. Omdat u ruim €3.300,- heeft betaald voor uw aandeel (10 panelen) duurt het dus ongeveer 7,6 jaar tot u uw investering heeft ‘terugverdiend’. En heeft u dus nog ruim 7 jaar gratis stroom!

We hebben deze berekening helemaal ‘reëel’ voor u opgesteld. Dat betekent dat we geen rekening houden met inflatie (uw geld wordt in de loop der tijd steeds minder waard) maar ook niet met de stijging van de energieprijzen (waardoor onze opbrengsten hoger worden). Alle getallen zijn dus uitgedrukt in de waarde die een euro vandaag voor u heeft.

 

Hoeveel stroom zal ik gaan opwekken met zonnepanelen?

Bekijk altijd hoeveel kWh u per jaar verbruikt. Uw jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh is terug te vinden op uw energierekening.

Als rekenvoorbeeld: bij een jaarlijks verbruik van 3000 kWh heeft u 12 zonnepanelen nodig om uw totale verbruik via Zon op Nijkerk te laten compenseren. U kunt bij Zon op Nijkerk al deelnemen vanaf 1 paneel.

Probeer ook rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen van uw verbruik. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat deelnemers bewuster worden van hun verbruik en minder gaan verbruiken. Blijf daarom ongeveer 10% onder uw huidige verbruik. Houd daarbij ook rekening met toekomstige ontwikkelingen, zoals gezinsuitbreiding of kinderen die het huis uit gaan. Ook kan het zijn dat u meer stroom gaat gebruiken, als u gasverbruik inruilt voor meer stroomverbruik (voor oven, koken, boiler, infrarood-verwarming) of wanneer u elektrisch gaat rijden met de fiets of auto.

Partners

Zon op Nijkerk is een initiatief van Duurzaam Nijkerk. Het meeste werk wordt gedaan door onze enthousiaste vrijwilligers. Gelukkig worden wij door net zulke enthousiaste partners bijgestaan.

Bekijk alle partners