Wie zijn wij?

Zon op Nijkerk is een initiatief voor en door burgers van Nijkerk. We willen het mogelijk maken voor alle inwoners van Nijkerk schone lokale energie te produceren. Dat doen we door, als coöperatie, zonnepanelen te plaatsen op het dak van een ander, zoals bedrijven of scholen.

100% groene stroom, goedkoper dan je eigen energiebedrijf

Iedereen die wil deelnemen, kan lid worden van de coöperatie en investeren in schone energie.

Zon op Nijkerk is een organisatie van vrijwilligers, we zetten ons in om projecten te initiëren en te ondersteunen die Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken duurzamer maken.

100% lokaal, 100% duurzaam, 0% commercieel!

De coöperatie heeft een bestuur dat wordt gevormd door Michel van Rooijen (voorzitter), Jaco Coljee (penningmeester), vacature (secretaris), Herman Julsing (bestuurslid) en Marco de Borst (bestuurslid).

Wil je ons helpen om de gemeente Nijkerk duurzamer te maken: laat het ons weten!

Wat hebben we bereikt?

Inmiddels hebben we op diverse daken een installatie liggen met in totaal ruim 2314 zonnepanelen en hebben we 274 leden uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken (januari 2023). De zonnepanelen liggen op twee de bedrijven Kuyer Metaal I/II  (732 panelen) en Smink I/II (546 panelen) en op de scholen: Hoeksteen, Ichtusschool, Emmaschool, Rehobothschool en Maranathaschool (1036 panelen).

In de loop van 2023 worden ook de 170 zonnepanelen op de Kruiskerk in Nijkerk operationeel. 

Maar natuurlijk zijn we altijd opzoek naar nieuwe daken. Heeft u een dak dat u beschikbaar wilt stellen of kent u kent u wellicht iemand met een geschikt dak, neem dan contact met ons op via info@zonopnijkerk.nl.

Zon op Nijkerk is aangesloten bij Energie Samen.

Hieronder kunt u een PDF van de statuten en huishoudelijk reglement downloaden.

Statuten Zon op Nijkerk

Huishoudelijk reglement Coöperatie Zon op Nijkerk_versie 3.0

Partners

Zon op Nijkerk is een initiatief van Duurzaam Nijkerk. Het meeste werk wordt gedaan door onze enthousiaste vrijwilligers. Gelukkig worden wij door net zulke enthousiaste partners bijgestaan.

Bekijk alle partners