Veel gestelde vragen

Ik wil meedoen met de Zonnecoöperatie Zon op Nijkerk. Wat moet ik doen?

    1. U kunt naar een van onze informatiebijeenkomsten komen. Volg ons op Facebook.
    1. U kunt zich aanmelden via deze website. Daarna nemen wij contact met u op.
    1. U kunt een mail sturen naar info@zonopnijkerk.nl.
  1. U kunt de inschrijvingsformulieren printen en invullen en naar ons mailen. Daarna nemen wij contact met u op.

Ik ben huurder. Kan ik dan ook meedoen?

Ja, tenzij u inclusief energiekosten huurt. U moet dus zelfstandig afnemer zijn van stroom.

Wat wordt er verstaan onder “postcoderoos”?

De postcoderoos betekent de postcode waarin het dak gevestigd is met de daaraan grenzende postcodes van 4 cijfers.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen binnen de postcoderoos kunt u de zonnepanelen houden.

Als u gaat verhuizen naar buiten de postcoderoos dan kunt u de certificaten aanbieden aan de koper of nieuwe huurder van uw huis. Uw huis is aantrekkelijker omdat de volgende bewoner minder energiekosten heeft.

In alle gevallen moet de overdracht van de panelen plaatsvinden via de coöperatie, die daar een kleine bijdrage voor administratiekosten voor in rekening zal brengen.

Gaat de coöperatie ook in de zonnepanelen handelen?

Nee, maar kan wel een bemiddelende rol spelen als daar behoefte aan is. Zij creëert een soort marktplaats waarbij ze vraag en aanbod registreert.

Hoeveel stroom levert 1 zonnepaneel?

Ongeveer 250 kWh per jaar. Maar aangezien de panelen nog gekocht moeten worden kan dat nog enigszins afwijken. Na verloop van tijd gaat de opbrengst met ca. 0,8% per jaar achteruit.

Wat gebeurt er als er minder stroom geproduceerd wordt?

Dan wordt de opbrengst lager en duurt de terugverdientijd langer. 

Hoe zit het met verzekeringen?

Er wordt een verzekering afgesloten voor brand en storm en blikseminslag en voor productie verlies als gevolg daarvan.

Daarnaast vragen we de leverancier een opbrengst garantie en we sluiten een onderhoudscontract af.

Wat zijn de voordelen van het kopen van Zonnepanelen?

Minder CO2-uitstoot, waardoor geen verdere verstoring van het klimaat, Vanaf dag 1 wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt voor de door de zonnepanelen opgewekte energie en we worden minder afhankelijk van buitenlandse gas-, olie- en kolen-leveranciers.

Investering in zonnepanelen brengt meer op dan de rente op de bank.

Wanneer heb ik mijn investering terugverdiend?

De Zonnepanelen verdienen zich terug in minder dan 8 jaar. De Zonnepanelen produceren dan nog zo’n 18 jaar gratis stroom, waardoor uw energierekening lager zal zijn. let op: de exploitatie duurt 15 jaar. Daarna beslist u samen wat u met de panelen doet. 

Hoe verdien je de Zonnepanelen terug?

U krijgt een factuur voor het energieverbruik zoals altijd. Maar de factuur is wel lager. Uw zonnepanelen hebben immers zelf stroom opgewekt, die via de coöperatie wordt verkocht aan het energiebedrijf. De opgewekte stroom wordt op uw factuur verrekend.

Hoeveel Zonnestroomdelen kan ik kopen?

Wij adviseren voor ongeveer 80 à 90% van uw gemiddelde stroomverbruik te kopen. Als u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het surplus geen energiebelasting terug.

Een voorbeeld: Jaarverbruik: 3000 kWh x 80% = 2400 kWh. Dat is afgerond 10 Zonnepanelen.

Wanneer moet ik betalen?

U krijgt eerst een definitief overzicht met de definitieve financiële informatie. Daarna kunt u een definitief besluit nemen. Vervolgens ontvangt u een ledenovereenkomst en krijgt u een rekening om uw deelname te betalen.

Ik heb al winddelen van Greenchoice. Kan ik nu ook Zonnecertificaten kopen?

Jawel, maar het is niet gunstig om samen meer winddelen en zonnepanelen te kopen dan 80 à 90% van uw jaarlijks elektriciteitsverbruik.

Op mijn huidige energierekening staan netwerkkosten. Blijven deze?

Ja.

Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?

De regeling voor de korting op de energiebelasting sluit een aantal groepen ondernemers uit, bijvoorbeeld als je speculeert met onroerend goed of als je in energie handelt of een woningcorporatie bent. Uw huis moet in elk geval voor meer dan 50% worden gebruikt als woonhuis.

Wat gebeurt er als ik overlijd?

Dan gaan de panelen over naar de erfgenamen, die ze kunnen houden als ze in dezelfde postcoderoos wonen of aan de coöperatie aanbieden als dat niet het geval is.

In alle gevallen moet de overdracht van de panelen plaatsvinden via de coöperatie, die daar een kleine bijdrage voor administratiekosten voor in rekening zal brengen.

Lopen we geen risico als de gebouwen, waar de zonnepanelen op liggen bijvoorbeeld over tien jaar een andere eigenaar of bestemming krijgen?

We maken afspraken met de eigenaren/rechtspersonen om de zekerheid op langere termijn te borgen.

Er wordt een recht van opstal verleend voor het dak voor de looptijd van het project. Een volgende eigenaar is hieraan gehouden. Dit wordt notarieel vastgelegd.

NB genoemde geldbedragen kunnen nog iets wijzigen en het prijsniveau kan veranderen.

Partners

Zon op Nijkerk is een initiatief van Duurzaam Nijkerk. Het meeste werk wordt gedaan door onze enthousiaste vrijwilligers. Gelukkig worden wij door net zulke enthousiaste partners bijgestaan.

Bekijk alle partners